»Gør-det-cellar« vinkældre

  

Er du »gør-det-selv« typen, har vi masser af muligheder for, at du kan bygge din egen flotte vinkælder. En del af de komponenter vi selv anvender til bygning af Custom Wine Cellars er forholdsvis enkle at anvende til "selv-byg". Se guiden "Vinreol eksempler".
  
En "vinkælderløsning" kan strække sig fra én enkelt vinreol - til en komplet indretning med plads til flere tusinde flasker. Alt efter dit behov. Vi er gerne behjælpelige med idéer og tegningsforslag - forud for dit projekt. Alternativt har vi forsøgt at beskrive vinreoler, klimaanlæg osv. så præcis, som muligt med specifikationer, dimensioner, kapaciteter osv, så du selv kan lege med indretningsmulighederne. Lad dig inspirere!

  
  

Der er flere faktorer der bør overvejes inden du begynder at indrette din nye vinkælder:

 • Er klimaet (temperatur og luftfugtighed) godt nok i rummet?

 • Er rummet isoleret - hvis du ønsker at anvende vinklimaanlæg?

 • Vil et klimavinskab indfri dine behov bedre end en vinkælder?

 • Hvilken type flasker (størrelse) og evt. kasser ønskes opbevaret?

 • Hvad er dine nuværende og fremtidige behov for flaskekapacitet?

 • Er der vinduer i rummet, som kan give adgang for lysets UV-stråler?

 • Hvilken type belysning ønsker du i rummet til orientering og stemning?

 • Osv. osv......

  
  
Anbefaling vedr. klimaanlæg til vinkælder
  

Vores erfaring igennem 15 år med installation af klimaanlæg i vinrum/vinkældre, giver anledning til følgende anbefalinger for klargøring af rum før installation af klimaanlæg:

 • Vinrummet skal være grundig lufttæt. Herunder også ved døre og evt. vinduer.
   
 • Eventuel gulvvarme skal have separat styring for vinrummet, med kulde-/varmebro til de omkringliggende rum.
   
 • Der må ikke være ekstern ventilation i vinrummet - hverken aktiv eller passiv.
   
 • Vinrummet skal være vådrumssikret - som minimum med en dampspærre. Det er således vigtigt at konstruktionen kan klare en luftfugtighed på op til 85% RH.
   
 • Døren skal være isoleret og tæt. Vi anbefaler at benytte en yderdør med U-værdi på maks. 0,9 og ikke en klimadør, som typisk «kun» har en U værdi på 2,0.
   
 • Vinrummet kan betragtes som et kølerum, der skal kunne køles ned til 10°C. Det er vigtigt at det bliver isoleret på en sådan måde, at det samlede kulde-/varmetab ikke overstiger 40 W/m² (ved dT=20°C). Vores erfaring viser, at det svarer til ca. 150 mm sten- eller glasuld i vægge, gulv og loft, men der er flere faktorer, der kan påvirke energitabsberegningen. Eksempelvis døre, aluglasparti, vinduer, VVS osv.

Vi udtaler os kun på grundlag af erfaring vedr. rum- eller bygningskonstruktion, og kan derfor ikke påtage os et rådgiveransvar for manglende eller forkert rådgivning. Vi anbefaler derfor at søge assistance hos en professionel rådgiver, eller vi kan tilbyde at lade ingeniørfirmaet «Constructa A/S» udføre en samlet energitabsberegning af rummet. Denne service har en fast pris på Kr. 2.000,- incl. moms. Beregningen fremsendes fra os, som en rapport med beregningsgrundlag og anvisning af isoleringstykkelser for gulv, loft og vægge. Det bidrager til at din vinkælder bliver konstrueret rigtigt første gang.
  
Se også vor "Guide til forberedelse af vinrum til klimaanlæg" for mere information.