ALUthermo isolering

  
  

Hvis De ønsker at installere klimaanlæg i Deres vinrum eller vinkælder er det afgørende, at isoleringsniveauet i rummet er i orden. Ydervægge har normalt hulmursisolering i moderne huse, men indervægge er sjældent isoleret. Der er flere måder at efterisolere på. Se bl.a. vor klimaguide. En mulig metode er anvendelse af vor "Aluthermo" isoleringsmateriale.
  
Refleksiv isolering har været brugt i udlandet i mere end 30 år og stammer oprindeligt fra Apollo rumfart- og flyindustrien, hvor kravene til minimal tykkelse og vægt, men med høj isoleringsevne betyder, at man ikke kan anvende traditionel masseisolation.
  
Aluthermo er en refleksiv isolering, der består af to aluminiumsfolier med et mellemlag af polyethylen. Aluthermo er kun 10 mm tyk og monteres med simpelt værktøj, som hobbykniv og hæfteklammer. Der er ingen støv og kløe, som ved arbejde med konventionel isolering og isoleringsarbejdet er overstået på ingen tid. Aluthermo udgør samtidig en dampspærre, da aluminiumsfolien er 100% vandtæt, så arbejdsgangen med montering af den obligatoriske separate dampspærre, spares. Aluthermo er allergi- og miljøvenligt. Det kan bortskaffes, som normalt affald. Aluminium kan genbruges og polyethylen omsættes til kuldioxid og vand ved forbrænding. Aluthermo forbliver stabilt i hele dets levetid. Aluthermo er modstandsdygtig overfor skadedyr, insekter, mug, opløsningsmidler, olie- og tjæreprodukter.
  
Varmeoverførsel består af ca. 75% infrarød stråling, ca. 20% konvektion gennem luft og ca. 5% transmission gennem bygningsdele. Refleksiv isolering er i stand til tilbagekaste 97% af den infrarøde stråling i modsætning til konventionel glas-/stenulds-isolering, der ikke tilbagekaster infrarød stråling, men i stedet absorberer den infrarøde stråling, hvilket medfører en opvarmning af selve materialet. Med andre ord; refleksiv isolering gør noget ved 97% af de 75% infrarød stråling, mens konventionel isolering kun gør noget ved de resterende 25% konvektion og transmission. Endvidere virker refleksiv isolering også ved konvektion og transmission på grund af det indbyggede mellemlag af polyethylen, der består af lufthulrum ligesom konventionel isolering.

  
  

ALUthermo - specifikationer

  
Isoleringsmateriale Polyethylen
Overfladebelægning 99% ren aluminiumsfolie
Materialetykkelse 10 mm
Standard rulledimension (B x H) 1,2 x 20 meter (ialt 24 m²)
Vægt pr. m² ca. 615 g.
   
Aluthermo isolering - pris, DKK, incl. moms Kr. 149,- / m² - ved hele ruller
Aluthermo isolering - pris, DKK, incl. moms Kr. 159,- / m² - ved brudt rulle
Aluthermo alutape - pris, DKK, incl. moms Kr. 150,- / rulle (10 cm x 50 meter)
  
  
  

Se konstruktionseksempel her fra ombygningen af vort showroom - med Aluthermo.

  
Download Aluthermo brochurer og dokumentation her.