Lascar EasyLog USB-2 LCD Klima Data Logger

  
  
»EL-USB-2 LCD« er et lille brugervenligt instrument til dataopsamling af temperatur og luftfugtighed i Deres vinkælder/rum eller vinskab. Den tilkobles Deres PC via USB-porten.
  
Ved hjælp af den medfølgede »EasyLog« software (på CD-ROM), indstilles starttidspunkt (dato og klokkeslet), eventuelt alarmgrænser og opsamlingsfrekvens. Så er instrumentet klar til placering sammen med Deres vin. - Efter den ønskede måleperiode sættes det lille instrumentet igen i USB-porten. Alle data overføres til PC'en og målingerne vises grafisk.
  
Den opsamlede data gemmes desuden i en almindelig ".txt fil", som kan importeres til en række andre programmer. - En enkel, men meget effektiv måde, at konstatere om Deres vin opbevares korrekt. Målt på de to vigtigste parametre - temperatur og luftfugtighed!
  
Udover temperatur- og luftfugtighedsforløb, beregnes og angives ligeledes "dew point" - forløbet. Det vil sige den temperatur, hvorved der sker kondensering i vinskabet/rummet.
  
I VintageKeeping anvender vi selv Lascar EL-USB-2 LCD til løbende test og afprøvning af alle vore vinskabe og klimaløsninger. Det er et præcist og effektivt instrument til formålet.
  
  
  
Lascar EL-USB-2 LCD Specifikationer
Hukommelseskapacitet 16.382 samplinger
Opsamlingsfrekvens 10 s, 1 m, 5 m, 30 m, 1 t, 6 t, 12 t
Opsamlingstidsrum, max. 45 timer til 22 år (teoretisk)
Alarm setup Høj/lav temperatur og/eller luftfugtighed
Temperatur måleenheder °C eller °F
Temperatur måleområde -35 til 80°C
Luftfugtigheds-måleområde 0 til 100%RH
Intern opløsning 0,5°C og 0,5%RH
Nøjagtighed (total fejl) +/- 2°C og +/-3,5%RH
Tæthedsgrad IP67
Kompatible styresystemer Windows XP, Vista og 7
Display LCD indbygget
Interface USB port
Batteri / levetid 1/2 AA 3,6V Litium / ca. 1 år
Dimensioner 27 x 27 x 128 mm.
Pris incl. moms Kr. 1.299,-
  
  
Ovenstående klimagraf viser en måling, der er foretaget i et tomt klimavinskab, med start den 24. januar 2007 kl. 17:30 - og afsluttet kl. 7:00 dagen efter. Den røde kurve angiver temperaturen og den blå viser luftfugtigheden. Grafen er ganske typisk for et tomt skab, hvor man observerer en temperatursvingning på ca. 1,5°C. En Luftfugtighed, der pendler med samme frekvens som temperaturen, samt en dutycycle på ca. 1 kompressorstart pr. time. Luftfugtigheden i skabet er normalt faldende i løbet af kompressorens driftsperiode, idet fugten fortættes på kondensatoren i bagvæggen. - Når komressoren stopper, stiger den relative luftfugtighed igen til sit maksimum, der opnåes lige inden kompressorstarten.
  
  
  
De ovenfor viste grafer repræsenterer en 1½ timers måleperiode i et Vintec V380 SG 4e vinskab. VKC1 målt i kabinethalvdel med multizone indstilling og VKC2 målt i én-zone del. Det ses tydeligt, at skabshalvdelenes forskellige driftsmodes har stor indflydelse på duty cyclen og luftfugtighedskurven. Begge kurver er iøvrigt yderst tilfredsstillende og flotte.
  

EasyLog USB-2 LCD datablad

  
Download teknisk datablad til USB-2 LCD, ved at klikke på ikonet: