De 5 hovedregler for korrekt vinopbevaring.

  
1) Konstant og præcis temperatur.
  
Når vin opbevares i længere tid, må den hverken udsættes for temperatursvingning eller ekstreme temperaturer. Vi anbefaler en opbevaringstemperatur på 12-14°C. Samtidig er det altafgørende at temperaturen er så præcis og konstant som muligt. Opbevaringstemperaturen har indflydelse på modningtiden, hvor ca. 12°C giver den længste modnings-/konserveringstid. Men husk - altid en konstant temperatur.
2) Høj luftfugtighed.
  
Den ideelle luftfugtighed er et kompromis mellem vinen og etiketternes ønsker, der er lidt modstridende. Vinen klarer gerne 100%, men etiketterne ville mugne ved en luftfugtighed over 80%. Høj luftfugtighed er vigtigt for at undgå udtørring af propper, med risiko for utætheder og utilsigtet oxidering af vinen. Derfor anbefales en relativ luftfugtighed på mindst 50% - og helst oppe i nærheden af 70%.
3) Ingen vibrationer og rystelser.
  
Vinen vil gerne have fred og ro og specielt vibrationer er skadeligt for udviklingen af vinen hen over længere tids opbevaring. Modningsprocessen for vinen bliver ganske enkelt forstyret af rystelser. Derfor er det vigtigt med effektiv vibrationsdæmpning af køleteknikken (kompressoren) i forbindelse med vinskabe og vinkøleanlæg.
4) Beskyttelse mod UV-stråler.
  
Den ultraviolette strålingen (UV) i sollys og visse andre lyskilder skader vinens farve. Derfor bør eventuelle vinduer i dit vinrum eller vinkælder afblændes - også af hensyn til unødigt energitab. Vinskabe med glasdør skal være udstyret med UV-beskyttende lavenergi-glas. Interiørbelysning i vinskabe bør kun anvendes i begrænset omfang, med mindre der er tale om "cold light", UV-fri diode belysning.
5) Ventilation mod lugtgéner.
  
Kork er et organisk materiale, der ikke er 100% uigennemtrængelig. Da vinen kan "ånde" en smule igennem proppen, er det vigtigt at undgå kraftige lugte i det miljø hvor den opbevares i længere tid. Det gælder valg af materialer i vinrum/vinskabe og hvis der anvendes ekstern ventilation, bør dette ske igennem et aktivt kulfilter.
*) Øvrige forhold at tage i betragtning.
  
Udover de 5 elementære regler for vinopbevaring, er der en række praktiske ting at forholde sig til. Herunder hensigtsmæssig indretning af vinrum/kælder med vinreoler, hyldebestykning i vinskabe, logistik, integration i forhold til det øvrige miljø osv. osv.