Guide til forberedelse af vinrum for klimaanlæg

  
Formålet med vore mange forskellige vinklimaanlæg er naturligvis at sikre et perfekt klima til vinopbevaring i Deres vinrum eller vinkælder. Herunder navnlig den ideelle og konstante temperatur samt en ideel luftfugtighed. Er disse faktorer opfyldt vil Deres gode og måske ganske kostbare gemmevine have de bedste betingelser for perfekt modning og længst mulig holdbarhed.

Har De ønsker om installation af et klimaanlæg, er der dog nogle få "naturlove", som De er nødsaget til at respektere. Følgende forhold er en absolut forudsætning for en stabil drift og ikke mindst en fornuftig driftsøkonomi.

Vinrummet skal være isoleret.
Isoleringsniveauet i vinrummet har større betydning for klimaanlæggets effekt og dermed også energiforbrug, end rummets faktiske størrelse. Energitabet igennem vægge, loft og gulv er konstant en konkurrerende modspiller til klimaanlægget, og energitabet vokser tilmed proportionalt i forhold til delta-T (temperaturforskel mellem vinrummmet og omgivelserne).
Mangelfuld isoleringen af vinrummet er man derfor nød til at tage ganske alvorligt, da det kan sammenlignes med, at Deres køleskab var bygget udelukkende af spånplader!

Vigtigheden af en ordentlig isolering i vinrummet kan også beskrives ved at regne lidt på et fiktivt vinrum, bygget i to forskellige velkendte mur-/vægkonstruktioner. Vi ser i denne beregning kun på væggenes indflydelse, så til begge eksempler skal desuden indregnes energitab via loftet, gulvet og døren.

Vi antager for begge konstruktionseksempler følgende:
Vinrummet har et gulvareal på 3 x 4 meter og en loftshøjde på 2,4 meter.
Det giver et samlet vægareal på 2 x 3 x 2,4 + 2 x 4 x 2,4 = 33,6 m².
Omgivelsestemperatur sættes til 24°C og ønsket temperatur i vinrum til 12°C.
Delta-T (forskel mellem vinrum og omgivelser) er således: 24 - 12°C = 12°C.

Konstruktionseksempel 1:
Typisk rumskillevæg bygget som enkelt teglmurstensvæg uden isolering:
U-værdi: 1,65 W/m²K (energitab i watt pr. kvadratmeter pr. 1° delta-T).
Samlet energitab igennem vægge: 1,65 x 33,6 m² x 12°C = ca. 665 Watt.
Samlet energitab pr. døgn: 665 Watt x 24 timer = ca. 15,96 KwH.
  
Konstruktionseksempel 2:

Ovenstående rum - efterisoleret med IsoCellar PUR80 (80 mm isolering):
U-værdi: *0,28 W/m²K (energitab i watt pr. kvadratmeter pr. 1° delta-T).
Samlet energitab igennem vægge: 0,28 x 33,6 m² x 12°C = ca. 113 Watt.
Samlet energitab pr. døgn: 113 Watt x 24 timer = 2,70 KwH.
  
(*U-værdien er faktisk bedre (lavere) end 0,28 W/m²K for hele konstruktionen).
  
Der at således knap 6 gange større energitab igennem den uisolerede væg!

Det er med andre ord indlysende at isoleringsniveauet af vinrummet har afgørende ind- flydelse på energiforbruget og således klimaanlæggets størrelse. (I specifikationerne for vore klimaanlæg, finder De køleeffekten angivet i både BTU og Watt).

U-værdier for kendte indervægskonstruktioner:

Teglmurstensvæg: 1,65 W/m²K
Letbetonvæg: 1,57 W/m²K
Leca blok: 1,08 W/m²K
Porebeton: 0,91 W/m²K

U-værdier for VintageKeeping IsoCellar isolering:

IsoCellar STY50xx: 0,58 W/m²K
IsoCellar STY80xx: 0,36 W/m²K
IsoCellar STY100xx: 0,29 W/m²K
IsoCellar PUR50xx: 0,44 W/m²K
IsoCellar PUR80xx: 0,28 W/m²K
IsoCellar PUR100xx: 0,22 W/m²K

Isoleringsmaterialer:
Der findes en række forskellige isoleringsmaterialer på markedet, hvor glasuld (Isover) og stenuld (Rockwool) er de mest kendte indenfor bygningskonstruktioner. Det er dog langt mere effektivt at anvende vores IsoCellar, der samtidig fungerer som fugtspærre.

Isolering af dør til vinrummet:
Husk også at isolere vinrummets dør, der ofte er det "svageste led i kæden". Dette kan allerbedst gøres med en 50 mm IsoCellar plade eller med Aluthermo. Alternativt kan man udskifte døren til en fuldisoleret dør - eksempelvis en egentlig yderdør.

Konstruktionen bør omfatte en fugt-/dampspærre.
Når der isoleres, indgår der også en fugt-/dampspærre, som skal sikrer at der ikke trænger fugt ind i isoleringen ved kondensering på den varme side. I forbindelse med konstruktion af vinkældre, er der imidlertid behov for at spærre for fugt på begge sider, da vinopbevaring fordrer ganske høj luftfugtighed i rummet. Hvis der isoleres med IsoCellar er fugtproblematikken løst helt automatisk, da denne type isolering ikke optager fugt, og fungerer som fugtspærre fra begge sider.

Vinrummet skal være lufttæt.
For yderligere at reducere energitabet og samtidig hjælpe klimaanlæggets luftfugtigheds- styring i rummet, skal rummet være så lufttæt som muligt i forhold til omgivelserne. Det vil sige at eventuelle udluftningsventiler skal fjernes eller afblændes. Døren skal tætnes med eksempelvis en selvklæbende gummiliste hele vejen rundt.

Andre forhold for vinrummet.
Der bør ikke være vinduer i vinrummet, da det giver anledning til energitab, og lysets UV- stråler er desuden skadelige for vinen. Der bør naturligvis heller ikke være "konkurrerende" energikilder i rummer - såsom gulvvarme, uisolerede varmerør, unødig belysning osv.

Rådgivning omkring klimaanlæg til Deres vinrum.
På baggrund af viden om Deres vinrumskonstruktion og isoleringsniveau, samt oplysninger om omgivelsestemperaturforhold, ønsked temperatur i vinrummet, brugsmønster for vin- rummet osv., kan vi beregne, hvilket klimaanlæg der vil løse opgaven tilfredsstillende.