Etablering af GTC vinkælderløsning

  
Baseret på opsigtsvækkende teknologi fra søsterselskabet GeoThermal Power A/S, udviklede vi verdens mest energibesparende og miljørigtige vinkælder - på Ans Kro.
  
  
Ans Kro - også kaldet Pramdragerkroen - ligger midt i bybilledet i vor egen hjemby Ans. Kroen har et ønske om en "Wine Cellar Wall" vinkælderløsning inde i selve restauranten. Samtidig har kroen indvilliget i at være de første, der får opført en GTC vinklimaløsning.
  
  
Vinkælderen med plads til næsten 1.000 flasker vin skal bygges mellem døren til højre og buepartiet til venstre. Først skal pladsen ryddes - så vi kan komme igang med arbejdet!
  
  
Løsningen bliver bygget i et alu-glas facadeparti med 45° vinklede hjørner, dør ned mod restauranten og stenpaneler på siderne og i toppen. Indvendig isolerer vi med vore GTC klimapaneler på sider, bagvæg og loft. - Via disse skal klimaet i vinkælderen kontrolleres.
  
  
Aluminiums-profilerne til facadepartiet er monteret - og gulvtæppet er fjernet indenfor!
  
  
Der er nu monteret dør og glas i facaden - samt sidevægge og top med Airflex isolering.
  
  
Så er der gravet et arbejdshul på B:1 x L:1,5 x D:1,2 meter op mod soklen foran kroen.
  
  
Karavanen fra Danboring er linet op og klar til boring af et diagonalt loop i 24 m dybde.
  
  
For at kunne opnå den rette diagonale borevinkel er boremaskinens bagende klodset op.
  
  
Boremaskinen er klar med et 200 mm bor. Inde i borehovedet sider en transponder, der sender signal til maskinen med data om vinkel, dybde, rotation, retning og temperatur!
  
  
Med scanneren kan borehovedet følges på vejen ned under kroen. (Vinkælder til højre).
  
  
Boremaskinen pumper Bentonit slam ned i borehullet mens den borer. Det overskydende slam ender oppe i arbejdshullet. Det indeholder sand, jord og grus fra selve borehullet.
  
  
En slamsuger sørger for at tømme arbejdshullet for slam, mens hullet bores helt færdigt!
  
  
Et 48 meter langt borehul - der ender i 24 meters dybde - er klar til slangenedskydning.
  
  
Foran nedskydningsgaflen, med slangerne monteret i en 180 graders bøjning, er sat en ståltorpedo, der skal bane sig vej og optage moment - ned igennem det forborede hul.
  
  
Boremaskinen presser borestammen med slangeloop'et ned i borehullet - let og elegant!
  
  
De sidste 10 meter slanger er isoleret, for at undgå kontakt med de varme, øvre jordlag.
  
  
Slangerne er nedskudt og borestammen - med gaffel - er trukket op til overfladen igen!
  
  
Med en såkaldt "raket" - et trykluftdrevet boreaggregat - skydes vej ind til vinkælderen.
  
  
Her stikker fremløb- og returslange op - inde i selve vinkælderen. - Klar til videreføring!
  
  
Det dybe, diagonale GTC jordloop er forbundet til forsyningsslangerne, der er skudt ind under gulvet i restauranten til vinkælderen. - Heri skal pumpes 1.000 liter vand i timen.
  
  
Grafikken viser det diagonale GTC jordloop set i forhold til et af Ans' 6-etagers højhuse.
  
  
Nedskydningsstedet foran Ans Kro er genetableret, så der ikke er spor af drivenheden.
  
  
Facaden på vinkælderen er færdig - med de flotte, rustikke Kongebro naturstenpaneler.
  
  
Det GTC baserede jordklima distribueres til vinkælderen via de unikke GTC klimapaneler. Panelerne indeholder ialt ca. 80 meter PEX slanger og de er forbundet via lynkoblinger.
  
  
GTC klimapanelerne er monteret på sidevægge, bagvæg og loft. Vægpanelerne er lakeret sorte - mens loftspanelerne fremstår i børstet aluminium. GTC panelerne udgør isolering, klimaanlæg, akustisk dæmpning og føringsveje for installationer - i samme konstruktion!!
  
  
Der er lagt et slidstærkt arbejdsvenligt vinylgulv i skiferlook. I hjørnet ses fødeslangerne fra jordloopet, der skal forbindes til pumpestationen, som bliver placeret på racktoppen.
  
  
GTC klimapanelerne er indbyrdes forbundet - med koblingsslanger mellem lynkoblingerne.
  
  
Koblingsfelterne er tildækket med sortlakerede klik-on caps, der er fremstillet i aluminium.
  
  
RedRack inventaret med bordplade og baldakin i sort bejselakeret, massiv eg er færdig.
  
  
Pumpestation, manifold, ekspansionsbeholder, automatudlufter og slanger er monteret.
  
  
Fredag d. 17. oktober 2008 kl. 11:30 blev verdens mest energibesparende og miljørigtige klimaløsning startet op i vinkælderen på Ans Kro!! Blot 5 timer senere mødte miljøminister Troels Lund Poulsen op - for at stifte bekendtskab med den revolutionerende opfindelse.
  
  
Ans Kro's nye vinkælder blev i løbet af lørdagen fyldt 3/4 op med ca. 700 flasker go' vin. Søndag morgen var rum- og flasketemperatur sænket til 14,5°C "by the power of earth".
  
  
Den færdige vinkælder i restauranten på Ans Kro med kapacitet til knap 1.000 flasker vin. Køleeffekten fra GTC jordloop'et er ca. 1.500 Watt. Energiforbruget er max. 5 Watt! Den årlige driftsomkostning skønnes at blive ca. 30 kroner! Usynligt, lydløst og miljøvenligt!!!!