Etablering af GTC vinskabsløsning

  
Baseret på opsigtsvækkende teknologi fra søsterselskabet GeoThermal Power A/S, udviklede vi verdens hidtil mest energibesparende og miljørigtige klimavinskab!!!
  
  
Boreteamet fra Danboring A/S møder op med boremaskine, gravemaskine, pumpestation osv. på to lastvogne. Alt der skal bruges for at underskyde geotermiske slanger i jorden.
  
  
Der graves hul til start-/endestation for slangeføringen. Her skal også etableres brønd.
  
  
Endnu et hul graves 10 meter fra det første hul. Der skal bores mellem disse to huller.
  
  
Boremaskinen skyder i jorden og borer sig igennem det ene hul - for at ende i det andet.
  
  
På vejen retur med borehovedet, trækker boremaskinen en 32 mm. PEX-slange med sig.
  
  
2 jordslanger á 10 meter er skudt under græsplænen - med kun små skader på terrænet!
  
  
De to slangeender i det ene hul svejses sammen med strøm, der smelter PEX-materialet.
  
  
Nu er de 2 underskudte slanger på hver 10 meter blevet samlet til én sløjfe på 20 meter.
  
  
I det andet hul nedgraves en Wavin plastbrønd, hvori de to andre slangeender føres ind.
  
  
Det bagerste hul er dækket til og brøndtoppen står klar, når det foreste hul skal lukkes.
  
  
Indendørs ligger et sæt isoleringspaneler i det højisolerende polystyrenmateriale, der har fået CNC-fræset spor til 10 mm PEL-slanger. De 50 mm tykke plader isolerer svarende til ca. 100 mm konventionel isolering, såsom Rockwool eller Isover. Vægten er derimod lav.
  
  
I brønden er slangerne sammenkoblet, påmonteret ventiler og ført videre ind i bygningen.
  
  
Umiddelbart indenfor i bygningens teknikrum er monteret termometre på både fremløb og returstreng, samt manometer og ekspansionsbeholder - for hele kredsløbets trykstyring.
  
  
I showroom 7 sidder en speciel version af en Grundfos Alpha 2 cirkulationspumpe, der er verdens mest energibesparende pumpe!! Under pumpen ses fremløbs- og returkobling til forbrugsstedet. Pumpestationen vil senere blive dækket til af et helt specielt pumpehus.
  
  
Her har vi så et gammelt antik karlekammerskab. Man kan ikke se det, hvis man ikke ved det - men det er rent faktisk omdannet til det klimatekniske mest præcise klimavinskab i verden!! Temperatur og luftfugtighed styres indenfor promillers nøjagtighed! Samtidig er det verdens mest energibesparende vinskab!! Køleeffekten er imponerende 1.000 Watt, mens driveffekten kun er 5 Watt. - Den årlige energiregning vil lyde på maksimalt 50 Kr.
  
  
PEL slanger og lynkoblinger er lagt i polystyrenpladerne, og samlet i aluminiums-paneler. De færdige GTC-kølepaneler er monteret i karlekammerskabet, så der kan pumpes koldt vand fra jordloop'et igennen sidevægge, bagvæg og loft. Af hensyn til demonstration af GTC teknologien, er slangekoblingerne mellem de fire "aktive" paneler ført synligt indeni vinskabet. Skabets dør er isoleret med Airflex. Drivkilden - "GTC powerstation" er blevet integreret i et halvskåret egefad! Den indeholder Grundfos pumpe, Danfoss controller og koblinger til jordloop og vinskabet. Den ses til venstre for vinskabet, hvorfra fremløb- og returslangerne er ført ind bag ved vinskabet til de to slangelynkoblinger på bagvæggen.
  
  
Så er det antikke karlekammerskab monteret med VintageView racks i platinum udgaven. Skabet er stadig rustikt udvendig med total high-tech indvendig. En kapacitet på ialt 72 flasker og maksimal showoff effekt. Drevet af verdens hidtil mest energi- og miljøvenlige køleteknologi - "GeoThermal Cooling" fra søsterselskabet GeoThermal Power A/S.....
  
  
Jordtemperaturen i én meters dybde svinger for meget, så vi har udviklet en uafprøvet metode. - At nedskyde et diagonalt jordloop, der skal ende i hele 20 meters jorddybde.
  
  
Et nyt borehold fra Danboring - med en stor 8 tons tung boremaskine er kørt i stilling!
  
  
Boremaskinen er klodset op, så vinklen er ca. 21 grader! Vi borer direkte ind under vores domicilbygningen med en 200 mm borekrone. - Maskinen presser på boret med 12 tons.
  
  
Mens der bores, sender en sonde i borekronen signaler op til en scanner på overfladen. Dermed kan både position, dybde, vinkel og temperatur følges på et display i scanneren.
  
  
Borehullet har nået sin rette dybde, borestammen trækkes tilbage - og efterlader hullet fyldt op med flydende Bentonit, der skal pakke om PEX-slangerne og gi' jordforbindelse!
  
  
Det diagonale slangeloop skal skydes ned i det 45 meter lange borehul med en specielt udviklet "torpedo", som skubbes af boremaskinen og baner vej for den dobbelte slange.
  
  
Istedet for borekronen monteres en speciel stålgaffel på borestammen, som nu skal føre hele slangeloop'et ned til bunden af borehullet - med torpedoen som forreste spydspids.
  
  
Stålgaflen er placeret i torpedoen og klar til at skyde slangeloop'et 45 meter ned i hullet.
  
  
De sidste meter af slangerne er isoleret, for ikke at optage varme fra de øverste jordlag.
  
  
Brønden er nu færdigmonteret med manifold og motorventiler på horisontal og diagonal jordslange-loops, samt hvid granitgrus i bunden, LED-line belysning og Airflex isolering.
  
  
Pumpestationen er udstyret med en Danfoss controller, som regulerer Grundfos pumpen. PT-100 føleren i vinskabet giver signal om aktuel temperatur i skabet, hvor controlleren reagerer indenfor en hysterese på kun +/- 0,1 °C. Mere præcist kan det vist ikke gøres.
  
  
Terrænet er reetableret og trimmet omkring borehullerne og brønden - og græs er sået!!
  
  
Den patentanmeldte teknologi fra GeoThermal Power er i bund og grund lige så simpel, som den er genial. - Rent postevand cirkuleres igennem et slangeloop i jorden og ind i et slangeloop i vinskabets sider, bagvæg og top!! I stedet for at grave vinskab eller -kælder ned i 10-20 meters dybde, for at få et fuldstændig konstant vinklima, - har vi hentet det ideelle vinkælderklima op til overfladen. Med et effektforbrug på max. 5 Watt. Økologisk!!
  
  
De seneste dages energimålinger har givet os et præcist overblik over energiforbruget på GTC vinskabet! Det koster under 5 ører at drive skabet i et døgn. Eller sagt på en anden måde - energiprisen på det årlige strømforbrug svarer til en Champagne Brus fra Frisko!!!
  
  
Vores GTC Power Station, brønden der forbinder jordloop'et med klimavinskabet, har fået et specialproduceret termoglas-dæksel - og en symbolsk skulptur af 10 mm PEL slanger!!
  
  
I brønden er installeret energibesparende LED-lines, så brønden er oplyst dag og nat! By night ligner PEL slangerne lyslederkabler. - Et monument over den økologiske jordenergi.
  
  
Ovenstående graf viser en datasampling af temperatur og luftfugtighed i GTC-vinskabet! Det er åbenlys at større nøjagtighed og bedre vinklima ikke kan opnåes på nogen måder. Bemærk at luftfugtigheden ligger helt konstant - og meget højt i.f.t. konventionel køling. (Rød temperaturkurve viser 15,0°C. Blå humiditykurve viser 82,5% RH. Begge konstant).